The Gut Check No.492: Seahawk Josh Gordon

Josh Gordon epitomizes risk. Matt Waldman explains why Gordon also brings out the ignorance in football analysis.